Mentorització als centres d’Educació Infantil i Primària

El CEFIRE de València, en col·laboració amb la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, ofereix la primera edició del curs “Mentorització als centres d’Educació Infantil i Primària”.

La mentorització és un instrument de canvi i millora. L’adquisició d’estratègies de mentorització entre el professorat expert és un recurs valuós en la integració del professorat nouvingut a un centre educatiu, del professorat novell o de l’alumnat que realitza les pràctiques dins de la seva formació com a futurs docents.
A través d’aquest exercici el professorat expert no només pot contribuir a la millora de l’activitat i el funcionament del centre, quan es produeix la incorporació d’algun d’aquests col·lectius, establint protocols, sinó que també pot introduir elements de millora en la pràctica professional en propiciar processos de reflexió sobre la pròpia actuació a l’aula, contribuint així al seu desenvolupament professional.

Aquest curs per tant pot ser d’interès per als / les docents que vagin a exercir la mentoria de l’alumnat en pràctiques, i està obert al conjunt del professorat que estigui interessat en el mateix, ja que el desenvolupament d’aquest tipus de competències poden ser un element clau dins el desenvolupament professional com a docent.
El curs s’ofereix en modalitat semipresencial i es certifica amb 30 hores de formació.
El termini d’inscripció finalitza el proper 16 d’octubre, atenent les mateixes per ordre d’inscripció.

Inscripció: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8180125