Amb l´alemany cap a la diversitat cultural, el diàleg i el desenvolupament. Mit Deutsch in Richtung Vielfat, Dialog und Entwicklung.

La direcció general d’Innovació i Ordenació Educativa, mitjançant el Servei d’Educació Plurilingüe i amb col·laboració amb el CEFIRE específic de plurilingüisme presenten les Jornades ‘ Amb l´alemany cap a la diversitat cultural, el diàleg i el desenvolupament. Mit Deutsch in Richtung Vielfat, Dialog und Entwicklung‘, adreçades a tot el professorat d’alemany i interessat/da en la llengua alemanya.

Els objectius de la jornada són:

  • Visibilitzar i reconéixer el treball dels docents d´alemany de tots els nivells educatius.
  • Intercanviar bones pràctiques i experiències docents significatives.
  • Conèixer la situació de l´alemany a la nostra comunitat i destacar la seua importància dins de l´ensenyament de les llengües estrangeres al sistema educatiu.
  • Difondre experiències d´èxit de programes en llengua alemanya duts a terme per diferents centres docents (auxiliars de conversa, Portfolio Europeu de les Llengües, Erasmus+, etc.)

Les jornades començaran el dia 21 de maig i els participants tindran accés als materials per a participar als fòrums fins el dia 31. A partir del 1 de juny, podran continuar accedir al Moodle de les jornades, però ja no es podrà participar als fòrums.

Alles gute!

 

Curs: ‘Creació i adaptació de recursos educatius digitals oberts (REDO) per al plurilingüisme’

Al llarg d’aquest curs els participants podran adquirir totes aquestes competències: Conéixer què és un Recurs Educatiu Digital Obert (REDO). Conéixer experiències d’aula a partir de REDO. Conéixer com i on trobar REDO per al seu ús i/o modificació. Conéixer els drets d’autor i els tipus de llicències existents. Fonamentar les metodologies actives com a estratègies … Read more

Curs: ‘Recursos Digitals per a l’aprenentatge de llengües’

Us presentem aquest curs per tal de poder conéixer i millorar l’ús dels recursos que tenim al nostre abast per a l’aprenentatge de totes les llengües curriculars del sistema educatiu valencià. Els objectius del curs són: Habilitar l’ús de les TIC en l’àmbit lingüístic. Impulsar una actitud positiva de l’alumnat i del professorat cap a … Read more

Curs “Elaboració de projectes de comunicació interdisciplinaris TIL-TILC”

El curs “Elaboració de projectes de comunicació interdisciplinaris TIL-TILC” trenca les barreres entre les àrees curriculars ! A més,  engresca al professorat en el disseny de tasques finals i seqüències didàctiques integrades de llengües (TIL) i seqüències integrades de llengua i contingut (TILC). http://bit.ly/TILVALENCIA  http://bit.ly/TILTORRENT  http://bit.ly/TILXATIVA  http://bit.ly/TILALACANT  http://bit.ly/TILELX  http://bit.ly/TILORIOLA