Jornades ‘Autonomia de l’aprenentatge. Aprendre a aprendre’

Jornades oferides al professorat de les escoles oficials d’idiomes els dies 19 i 26 de febrer.

Compta amb els ponents Jorge Marti Contreras (Professor de la Universitat Jaume I), Olga Esteve Ruescas (Professora de la Universitat Pompeu Fabra), Jocelyn Wyburd (Directora del Centre de Llengües de la Universitat de Cambridge), Sònia Pérez Ortuño (Cap de Servei d’Idiomes i Programes Europeus) i Marta Caçao Lopes Antao (Professora de portugués de l’EOI de València).

El contingut de les jornades inclou:
• Aprendre a aprendre: motivació i autonomia de l’alumnat .
• Com generar experiències d’aprenentatge ‘autonomizadoras’ i realistes a l’aula de LE.
• Espais per a l’autonomia de l’aprenentatge: les mediateques lingüístiques.
• L’assessorament lingüístic en el marc de l’autonomia d’aprenentatge.
• Com posar en pràctica els principis d’assessorament lingüístic.
• La formació de redactors i revisors de fitxes d’autoaprenentatge.

Les jornades es realitzen online a través de la plataforma Webex durant els dies 19 i 26 de febrer des de les 9.30 fins a les 13.30.