Curs ‘L’ensenyament de la gramàtica a l’aula de llengua estrangera a través de la lingüística cognitiva’

Aquesta acció formativa va dirigida a professors d’escoles oficials d’idiomes de diverses llengües com espanyol per a estrangers, valencià, anglés, francés, alemany, italià, portugués o japonés.
El curs comença el 19 de gener i finalitza el 16 de febrer. Consta de 20 hores de formació, 10 d’aquestes per videoconferència amb la plataforma Webex i 10 hores de treball autònom a través de la plataforma Moodle.
Els continguts del curs versen sobre els aspectes bàsics de l’ús de la gramàtica cognitiva a l’aula, que permeta entendre explicacions gramaticals complexes i específiques d’una llengua determinada en termes cognitius.