Diversitat en els centres d’FPA

Aquesta formació de 20 hores es distribueix al llarg de tres jornades, la primera presencial de 4 hores de durada que es desdobla en dos llocs diferents:

El dia 12 de novembre es realitzarà en el CFPA Barri Tómbola d’Alacant, per a les persones adscrites a la demarcació territorial de Alicante.El dia 19 de novembre es realitzarà en el CEFIRE de València, per a les persones adscrites a les demarcacions territorials de Castelló i Valencia.La segona i la tercera sessió de 3 hores de durada es realitzaran per videoconferència a través de la plataforma Moodle.

La finalitat d’aquest curs és conèixer i atendre la diversitat en els centres de formació de persones adultes per promoure una educació inclusiva des de diferents perspectives, com ara la personal, la cívica i social i l’acadèmica i professional. Es tracta, per tant, d’introduir una mirada interseccional en la pràctica docent i de proporcionar estratègies i recursos que permeten abordar la diversitat a les aules de FPA.Entre dels continguts a treballar es troben els elements bàsics per a la inclusió socioeducativa, els quatre pilars de l’educació i el disseny universal d’aprenentatge (DUA), així com la detecció i estratègies per a l’eliminació de les barreres per a l’aprenentatge derivades de la diversitat sociocultural, afectiu-sexual i de gènere.

[INSCRIPCIÓ]