Aneu a la barra d'eines

Diversitat en els centres d’FPA

Aquesta formació de 20 hores es distribueix al llarg de tres jornades, amb una durada de 4 hores cadascuna, a celebrar por videoconferència els dies 14 i 28 de maig i 11 de juny de 2021, i es completa amb el treball d’aprofundiment i consolidació sobre els continguts presentats en cada sessió a través de la plataforma Moodle.

La finalitat d’aquest curs és conéixer i atendre la diversitat als centres de formació de persones adultes per tal de promoure una educació inclusiva des de diferents perspectives, com ara la personal, la cívica i social i l’acadèmica i professional. Es tracta doncs d’introduir una mirada interseccional en la pràctica docent i de proporcionar estratègies i recursos per abordar la diversitat a les aules d’FPA.

Entre els continguts a treballar hi ha els elements bàsics per a la inclusió socioeducativa, els quatre pilars de l’educació i el disseny universal d’aprenentatge (DUA), així com la detecció i estratègies per a l’eliminació de les barreres per a l’aprenentatge derivades de la diversitat sociocultural, afectivosexual i de gènere.

[INSCRIPCIÓ]