Jornada Bullying, Arts i Esport i Programació per competències

Des del CEFIRE de Gandia, en coordinació amb el CEFIRE artisticoexpressiu, ofertem amb d’altres CEFIRE les següents formacions:

Jornada Bullying, Arts i Esport. 2 a 29 de març. Jornada a distància 9 h.

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2020/12/15/bullying-arts-i-esport/

Introducció a la programació per competències en l’àmbit artisticoexpressiu. 22 de febrer a 30 de març. Curs a distància 25 h.

https://portal.edu.gva.es/cefireae/va/2021/01/07/introduccio-a-la-programacio-per-competencies-a-lambit-artisticoexpressiu/