Aneu a la barra d'eines

La coordinació TIC en el centre educatiu

Des del CEFIRE Gandia s’ha llançat una oferta formativa de modalitat de Seminari permanent. Esta acció va dirigida principalment a les persones coordinadores TIC dels centres educatius de la zona de influència del CEFIRE.
L’objectiu principal del seminari és:
– Coordinar i optimitzar l’ús de les TIC en el centre educatiu, dinamitzant la seua integració curricular a través del disseny i desenvolupament d’un pla d’integració TIC.

Com a objectius específics tenim:

  • Compartir experiències docents
  • Millorar el funcionament de la coordinació TIC en els centres
  • Crear xarxa d’aprenentatge en la zona

Disposeu fins l’11 de novembre per a realitzar la confirmació. (http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8243188&ususario=formacion)

La celebració de les sessions presencials aniran en funció de les necessitats de les persones participants (lloc, data i horari).