S’ajornen, fins a nova comunicació, totes les accions formatives de caràcter presencial organitzades pels CEFIRE

Seguint instrucccions del subdirector general de formació del professorat, s’adjunta el comunicat del SAEFP on posa el següent: La situació generada per l’expansió del coronavirus COVID-19 està suposant l’adopció de mesures de contenció extraordinàries per part de les autoritats de salut pública (Ministeri de Sanitat i Conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes). Una d’aquestes … Read more

Identificació i evaluació del alumnado amb altes capacitats : una guía pràctica

La literatura sobre las altas capacidades y el desarrollo del talento es abundante, pero no siempre resulta fácil conseguir que las ideas fundamentales de este campo lleguen a la escuela, a los orientadores, a los legisladores o a las familias. Este libro contribuirá a mejorar el conocimiento sobre estos temas y a desechar algunos mitos … Read more