FORMACIÓ ÀMBIT ARTISTICOEXPRESIU-ELX

Des de l'àmbit artisticoexpresivo del Cefire d'Elx, s'ofereixen dues possibilitats formatives presentades en dos documents diferenciats:

Un referit a l'organització i disseny de concerts des de l'àmbit educatiu: EL CONCERT ESCOLAR

Un altre referit a diferents aplicacions online per a treballar diferents aspectes musicals, tant de manera pròpia com transversal: MÚSICA DIGITAL.