Aneu a la barra d'eines

La biblioteca recomana Setembre 2019

libro01

TÍTOL: Medi ambient i escola

AUTOR: Carmelo Marcén Albero

Octaedre, 2018

Es plantegen suggeriments pràctics per a l'educació formal que s'aborden des de qüestions del canvi climàtic, el cicle de la vida dels productes, ús de recursos i generació de residus, gestió energètica del centre escolar, eines TIC en la percepció ambiental.... migracions massives,dins del context d'unes escoles ecosocials

libro02

TÍTOL: Educar-s'és de valents: aprenentatge servei amb adolescents en risc d'exclusió social

AUTOR: Xus Martín (coord.)

Rosa Sensat, 2018

Experiència que mostra com l'educació pot contribuir a fer un tomb en la vida d'uns adolescents que és creuen abocats al fracàs. Exposa diverses activitats d'aprenentatge servei en entitats dedicades als adolescents en risc d'exclusió.

libro03

TÍTOL: Quan la dislèxia no és dislèxia: Un acostament des de la neurociencia cognitiva

AUTOR: María Jesús Benedet

CEPE, 2013

L'objectiu del llibre és el de conscienciar als lectors sobre que les aparents alteracions del llenguatge oral o escrit poden no ser en absolut alteracions del llenguatge i, quan no ho són, no poden respondre a un tractament logopèdic, poden ser en realitat alteracions de qualsevol altre subsistema cognitiu repercuteixen secundàriament en alguna d'aquestes, presentant-se falsament com a trastorns del llenguatge oral o escrit o tots dos.
 
libro04

TÍTOL: Parlar i escriure per aprendre: ús de la llengua en situació d'ensenyament-aprenentatge dones dels àrees curriculars

AUTOR: Jaume Jorba i Bisbal...

ICE Universitat Autònoma de Barcelona, 1998

dones de la consciència que la millora dels habilitats lingüístiques de l'alumnat és responsabilitat de tot el professorat, i no només del dels àrees de llengües, en aquest treball és posen de manifest els bases lingüístiques i cognitives d'un treball interdisciplinari orientat a afavorir la comunicació a l'aula i és mostren alguns exemples d'aplicació de l'enfocament adoptat als diverses etapes i àrees educatives.