Formulario asistencia

Assistència sessió formativa

  • DNI de l'assistent
  • Nom de l'assistent
  • Cognoms de l'assistent