Blogs dels assessors

Elena

Elena Aris Beltran

Direcció, gestió de centres i qualitat

pp

José Muñoz Jimeno

TAEA-Tecnologies aplicades a l'educació i l'aprenentatge

gramatge

Josep Antoni Gramatge Garcia

Plurilingüisme

david

David Gonzáles Devís

Coeducació

leticia

Leticia Lórenz Bernad

Àmbit científic

MJose

María José Puchol Gil

Educació Infantil

LaiaB

Laia Barrachina Mor

Escola inclusiva i transició entre etapes

Marta

Marta Prieto Beltran

Artisticoexpressiu

 

Sonia

Sonia Vecino Ramos

Plurilingüisme

Julia

Júlia Jordà Gisbert

Àmbit humanístic

sergi

Sergio Meseguer Costa

Àmbit científic

LaiaR

Laia Ruiz Forés

Educació Infantil

esterc

Ester Catalán Nebot

Formació de persones adultes