Art social per al canvi. Construint PAU des de l’art participatiu

La PAU es construeix usant-la, dissenyant sinèrgies per a crear, compartir i experimentar experiències artístiques senzilles i col·laboratives per a connectar amb profunditat amb un mateix i amb els demés.

+INFORMACIÓ