Activitats amb varetes. Mecano

Aquest recurs forma part del curs on line “Recursos matemàtics per a ESO i Batxillerat”

La utilització de les varetes o mecanos faciliten la comprensió de moltes propietats dels polígons.

Amb els mecanos es pot treballar la rigidesa i les deformacions dels polígons, la construcció de polígons i la classificació de triangles i quadrilàters, l’àrea amb un determinat perímetre, àrea màxima i mínima, qüestions com el paral·lelisme o la perpendicularitat…

Fent servir altres recursos didàctics, ressaltaran nous elements, propietats i relacions que amb les varetes queden ocultes.

Read more

Resolució de problemes. Organitza: fes una llista, un arbre, un esquema.

Aquest recurs forma part del curs on line “Resolució de problemes: eines, estratègies i destreses heurístiques”.

El decret 1105/2014 de 26 de desembre pel qual s’estableix el currículum bàsic d’Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat destaca en el marc teòric la importància que la resolució de problemes té en les matemàtiques, i el paper crucial que representa en el seu aprenentatge i ensenyament.

Es pot considerar que un problema és una situació en la qual hi ha un objectiu que aconseguir superant una sèrie d’obstacles en la qual el resolutor que afronta aquesta situació no coneix un algorisme o un procediment que li permeta aconseguir l’objectiu de manera immediata. Per tant, per a resoldre un problema cal fer-se preguntes fins que la situació tinga sentit. Però el problema no acaba quan es troba la solució, sinó quan el resolutor té la sensació que ja no pot aprendre res nou. La finalitat no ha de ser resoldre el problema, sinó aprendre de la situació.

Read more

PLANTéatelo

Col·lecció de pràctiques adaptades a primària i secundària que serveixen per a encuriosir científica de l’alumnat, plantejant-se preguntes i ajudant-los a descobrir respostes mitjançant l’experimentació. Conté vídeos. http://www.ibmcp.csic.es/es/actividades/planteatelo  

Projectes Interdisciplinaris CTEM

Títol: PROJECTES INTERDISCIPLINARIS CTEM Descripción: Deu projectes interdisciplinaris CTEM que es troben perfectament documentats i que hem recopilat per a vosaltres. Nivell : ESO Àrea : interdisciplinar https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/SELECCIÓ-PROJECTES-INTERDISCIPLINARS-STEM-VALÈNCIA.pdf