II Itinerari formatiu de programació

La xarxa CEFIRE organitza el Segon Itinerari formatiu de programació dirigit a professorat d'Informàtica que imparteix docència en ESO i Batxillerat. L'anàlisi de la realitat i la proposta de resolució de problemes amb les eines que proporciona el Pensament Computacional ajuda a desenvolupar les Competències Específiques de les matèries amb atribució docent del Departament d'Informàtica. Els sabers bàsics relacionats amb la programació conformen l'estructura dels tres cursos de l'itinerari, on es desenvolupen situacions d'aprenentatge adaptades a diferents contextos i entorns, es de la creació d'aplicacions senzilles, com a animacions o videojocs, passant per entorns de programació per a dispositius mòbils, per a acabar creant aplicacions de complexitat mitjana en un llenguatge de programació determinat.

Aquest itinerari ofereix continguts tècnics així com estratègies per al desenvolupament curricular de les matèries del Departament d'Informàtica. L'itinerari de programació està format per un primer curs de 30h de Programació visual amb Scratch, un segon curs de 30h de Programació de dispositius mòbils amb App Inventor i un tercer curs de 40h de Programació en llenguatges d'alt nivell amb Python. La matrícula en cada curs s'ha de realitzar per separat, en cadascun dels cursos que componen l'itinerari complet i la certificació s'obtindrà al juny de 2023, després de finalitzar l'itinerari complet. Es donarà preferència al professorat matriculat en els tres cursos de l'itinerari.

L'ORDRE 65/2012, de 26 d'octubre, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, que estableix el model de formació permanent del professorat i el disseny, reconeixement i registre de les activitats formatives, en l'article 21 considera els itineraris formatius com el conjunt d'activitats formatives proposat per a la participació de manera activa de tot el personal docent d'una especialitat, nivell, càrrec o grup d'interessos professionals semblances per a la consecució d'uns objectius concrets. Els itineraris i activitats de formació permanent realitzats d'acord amb el que disposa aquesta ordre podran valorar-se en totes aquelles convocatòries, concursos o actes administratius que les consideren com a requisit o mèrit en les seues bases.

Per a motivar el professorat per a completar itineraris, la seua realització completa comportarà com a bonificació un increment sobre la duració en hores del total de les activitats que els componen i es traduirà en una anotació en el Registre de Formació del Professorat d'haver completat l'itinerari, visible des del compte formació.

Programació visual amb Scratch

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 24 d'octubre al 4 de desembre de 2022 i estarà tutoritzat per Rosa Andrés.

Programació de dispositius mòbils amb App Inventor

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 23 de gener al 5 de març de 2023 i estarà tutoritzat per Patricia Vallés.

Programació en llenguatges d'alt nivell

El curs de 40 h tindrà lloc en línia del 20 de març al 15 de maig de 2023 i estarà tutoritzat per Paz Segura.