Seguretat, emmagatzematge i gestió de residus al laboratori escolar

Curs de 20 h, de caràcter teòric-pràctic, que es realitzarà als laboratoris de la Facultat de Químiques de la Universitat de València.

Els objectius d’aquest curs són :

Donar a conèixer la normativa de seguretat en laboratoris docents.
Proporcionar criteris per a l’emmagatzematge de reactius.
Dotar d’estratègies per gestionar els residus generats.
Dissenyar pràctiques destinades a la minimització de residus tòxics.

Inscripció en: http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=10149011&usuario=formacion