Investiga la contaminació atmosfèrica amb el teu alumnat

El curs: “La contaminació atmosfèrica. Recursos i eines per a connectar amb l’alumnat”, té com a principal objectiu dissenyar i desenvolupar una activitat didàctica que fomente a la indagació entorn de problemes de contaminació atmosfèrica.
La formació permetrà al docent dissenyar activitats didàctiques entorn del tema de la contaminació atmosfèrica a escala global, regional o local per a oferir-li-les posteriorment al seu alumnat. S’utilitzen eines en línia per a obtindre informació sobre la contaminació atmosfèrica en temps real a escala global, regional i local, eines de treball col·laboratiu, i rebre feedack de la resta de companys docents participants en el curs per a testar i enriquir les activitats dissenyades.
Es tracta d’un curs a distància de 30 hores de duració amb 6 sessions síncrones d’assistència obligatòria per videoconferència d’una hora cadascuna. La resta és tasca a distància.
El curs està dirigit a docents de secundària d’àmbit científic i tecnològic, i atés que és un curs d’administracions públiques podrà participar el personal docent i personal tècnic educatiu no universitari que preste els seus serveis en centres educatius no universitaris de titularitat de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb destinació o interí si es troba en alguna de les bosses destinades a cobrir llocs de treball en els centres públics.

Inscripció fins el 10/04 açí

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=9788655&usuario=formacion