Cursos per a professorat d’Informàtica 2022

 

Igual que el curs passat, el CEFIRE CTEM presenta tres cursos de formació en línia de 30 h que suposen una actualització curricular i didàctica dirigida a professorat de l’especialitat d’Informàtica que imparteix docència en ESO i Batxillerat. 

Xarxes i seguretat d’equips informàtics

La gestió de xarxes així com el disseny d’estratègies per a garantir la seguretat dels equips informàtics per a les persones administradores de sistemes i també per a usuaris particulars. En aquest curs es donaran pautes de conductes segures en l’ús d’equips informàtics i aprendrem a configurar la seguretat de les xarxes d’ordinadors. Qüestions clau pel nostre alumnat com són la identitat digital o la protecció de dades, també estan entre els continguts del curs.

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 31 de gener al 13 de març de 2022 i estarà tutoritzat per Juan Jose Felis Grau. INSCRIPCIÓ

Blender com a eina lliure d’edició d’imatge en 3D. Tecnologia 3D a l’aula

La producció audiovisual, en concret d’imatges en 3 dimensions, es pot desenvolupar a l’aula d’Informàtica amb una eina lliure com és Blender. Coneixerem el seu entorn, les possibilitats d’edició tant en textos com en les textures i llums dels objectes.

Aquest curs també forma part de la temàtica de Tecnologia 3D (de catàleg de la xarxa CEFIRE).

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 31 de gener al 13 de març de 2022 i estarà tutoritzat per Joaquín Cerdà Boluda. INSCRIPCIÓ

Programació amb Python nivell avançat

Atesa la demanda del professorat, oferim aquest curs on aprofundirem en la programació amb Python. Treballarem amb bases de dades, coneixerem la programació orientada a objectes, les interfícies gràfiques amb Tkinter i el disseny de videojocs amb PyGame.

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 31 de gener al 13 de març de 2022 i estarà tutoritzat per Mª Paz Segura Valero. INSCRIPCIÓ