Laboratori en temps de pandèmia

L’actual situació ha imposat als centres educatius diferents limitacions i restriccions per al desenvolupament de les pràctiques experimentals. Alguns centres han patit la pèrdua d’espais (laboratoris i desdoblegues). En uns altres és la presencialitat alterna de l’alumnat, o fins i tot ambdues.
En aquest escenari els docents han trobat diferents fórmules i solucions per a continuar amb les pràctiques de laboratori, conscients de la importància d’aquestes. En el curs, de 20 hores de duració, al llarg de 5 sessions online el professorat ens mostraran les diferents solucions que han posat en pràctica, responent a les qüestions: Com podem abordar les activitats experimentals amb les mesures dels plans de contingència actuals en els centres educatius? Quin tipus d’activitats pràctiques podem realitzar en les diferents situacions?
El curs es completa amb una tasca que caldrà enviar equivalent a 10 hores de treball.

Inscripcions açí.