Cursos per a professorat d’Informàtica

Amb la intenció de satisfer la demanda formativa del professorat de l’especialitat d’Informàtica que imparteix docència en ESO i Batxillerat, el CEFIRE CTEM presenta tres cursos en línia de 30 h que suposen una actualització curricular i didàctica.

Instal·lació, administració i publicació amb gestors de contingut web

El professorat participant tindrà ocasió de conéixer les possibilitats que ofereix WordPress com a eina per a crear, gestionar i personalitzar un lloc web. El curs ofereix material i recursos didàctics perquè el professorat puga enriquir la docència del bloc de Publicació i difusió de continguts de la matèria optativa d’Informàtica.

WordPress logo

També es proposa la creació d’un xicotet lloc web com a activitat interdepartamental de publicació de continguts, per a treballar amb l’alumnat el desenvolupament d’un periòdic o revista digital.

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 20 de gener al 10 de març de 2021 i estarà tutoritzat per José Ramón Ruiz Rodríguez. INSCRIPCIÓ

 

Ofimàtica avançada per a l’organització, disseny i producció d’informació digital

L’optativa d’Informàtica té un bloc de continguts a quasi tots els cursos d’ESO i Batxillerat que tracta l’organització, disseny i producció d’informació digital. Aquest curs dona recursos al professorat per a crear continguts digitals amb sentit estètic utilitzant aplicacions informàtiques que permeten la maquetació, la manipulació, el processament, la captura, la integració i l’organització d’informació per a la realització de tasques en diversos contextos, la seua publicació i exposició oral.

Als continguts del curs es tracta la producció digital amb el processador de textos, el gestor de fulls de càlcul, les presentacions digitals i les bases de dades, gràcies al paquet ofimàtic Libre Office.

El curs de 30 h tindrà lloc en línia del 27 de gener al 17 de març de 2021 i estarà tutoritzat per Jesús Albert Magro. INSCRIPCIÓ

Societat de la informació i entorns personals d’aprenentatge

L’aprenentatge en la xarxa i la societat de la informació són dos blocs de continguts relativament recents i sobre els quals el professorat no sol tindre una base a la seua formació reglada. Qüestions com l’escletxa digital o l’impacte de les TIC en la nostra vida, així com les xarxes personals d’aprenentatge són temes que es tracten al llarg d’aquest curs. Aquest curs té una visió pràctica, ja que els participants aprendran a dissenyar i construir Entorns Personals d’Aprenentatge (PLE) de suport a la labor docent a l’aula.

Aquesta activitat formativa en línia de 30 h comença el 3 de febrer i finalitza el 24 de març de 2021, i està tutoritzada per Manel Canseco Suárez. INSCRIPCIÓ