Escola de programació 2021

El pensament computacional és una habilitat fonamental per a la vida en el segle XXI, no sols des del punt de vista de les evidents possibilitats laborals que ofereix als estudiants que la desenvolupen des d’edats primerenques, sinó també des de l’òptica d’una participació plena en la societat cada vegada més digital a la qual ens dirigim.

En els continguts de l’assignatura de Tecnologies de la Informació i la Comunicació hi ha un bloc recurrent que tracta la programació durant l’ESO i el Batxillerat. Des de la creació d’aplicacions senzilles, com a animacions o videojocs, passant per entorns de programació per a dispositius mòbils, per a acabar creant aplicacions de complexitat mitjana en un llenguatge de programació determinat.

És per això, que des del CEFIRE CTEM oferim una oferta que satisfà la necessitat formativa del professorat d’Informàtica quant a programació. El curs “Escola de programació” ofereix continguts tècnics així com estratègies per a desenvolupar a l’aula aquesta part del currículum. Es tracta d’un curs a distància de 60h, dividit en tres blocs de 20h que aprofundeixen en tres enfocaments diferents de la programació i que utilitzen entorns de programació determinats com Scratch, App Inventor i Python

Després d’una primera edició de pilotatge, llancem una segona versió millorada d’aquest curs que es realitzarà del 13 de gener al 19 de maig de 2021. Aquest curs estarà tutoritzat per tres docents de la família d’Informàtica, amb àmplia experiència en formació de professorat, com són, Juan García, Patricia Pérez, Mª Paz Segura.

Si vols enriquir les teues classes i motivar el teu alumnat amb la programació, aquest és el teu curs. Apunta’t, la inscripció ja està oberta.