Una nova edició de “Ciència a la fresca” al Botànic

EL BOTÀNIC CELEBRA UNA SEGONA EDICIÓ DEL CICLE CIÈNCIA A LA FRESCA, ENGUANY DEDICAT ALS VIRUS

Enllaç a la nota de premsa:

https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/09/NPCiència-a-la-fresca-VAL-i-CAS.pdf