The wheel of life: una introducció a la diversitat de la filogènia

Ací incloem “The wheel of life” (La roda de la vida – David M. Hillis, Derrick Zwickl, and Robin Gutell, University of Texas), una altra manera de representar la biodiversitat que no distingeix entre éssers superiors i inferiors. Incloem una activitat perquè explores la roda.

Visualitza el vídeoexplicatiu  açí

Tasca:

a) Descàrrega la imatge adjunta i obri-la amb un lector pdf (per exemple, acrobat reader) o en el mateix navegador.

b) Amplia la zona on està l’espècie humana (assenyalada en el document pdf).

c) Feix una captura de pantalla en la qual es veja clarament el node de l’avantpassat a l’espècie humana més pròxim i la vora de la roda amb les espècies més pròximes representades. Podràs veure que no hi ha més primats representats.

d) Redacta un breu text pegant la imatge (captura de pantalla d’aqueixa àrea) i nomenant les 3 espècies representades en la roda més pròximes evolutivament a l’home.

Descarrega el pdf açí