Problema de dinàmica. Segona llei de Newton, Tensions.

Aplicació de Física per a treballar telemàticament.

Aquest recurs didàctic consisteix en una seqüència didàctica pensada per a Física i Química de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat.

Es resol un problema clàssic de dinàmica consistente en dos cossos enllaçats mitjançant una corda ideal. Un dels cossos llisca per un pla horitzontal mentre que l’altre penja movent-se verticalment.

En aquesta seqüència d’activitats s’utilitza fonamentalment com a recurs didàctic l’aplicació de la pàgina web phet de la universitat de Colorado “Experimento de la Segunda Ley de Newton” .

Els continguts que es treballen són:

  • El disseny d’experiments senzills
  • La Segona Llei de Newton
  • L’anàlisi de gràfics
  • El moviment uniformement accelerat
  • Les forces de fricció per lliscament

Els materials han estat dissenyats per tal de facilitar el seu ús de forma telemàtica, esperem que us agraden i us siguen útils. Si teniu interès, des del Cefire CTEM us podem ajudar a dissenyar materials semblants per als vostre alumnat.

Podeu contactar en ctem.fiq@gva.es

Clicant ací pots descarregar el document pdf amb tots els enllaços.

phet_2aNewton_val