ELS FOURMIS I L’HERÈNCIA DELS CARÀCTERS

La genètica és l’àrea d’estudi de la biologia que estudia com es transmet l’herència biològica de generació en generació mitjançant l’ADN. Els gens són segments d’ADN que contenen informació rellevant i, segons la teoria mendeliana, cada gen codifica la informació d’un caràcter. Anem a treballar amb uns organismes imaginaris, els Fourmis, els quals tenen 8 gens en 8 cromosomes diferents que determinen la informació per als caràcters que presenten. En l’activitat plantejada, anem a suposar que els gens dels Fourmis, segueixen un mecanisme d’herència dominant, i que cadascun del 8 gens estan situats en cromosomes diferents.

En aquest enllaç pot descarregarte el document complet.

Pràctica Fourmi i l'herència genètica