Visualitzacions en química

Al Cefire CTEM estem desenvolupant al costat del professor Pascual Lahuerta materials que puguen ajudar al professorat de Secundària a mostrar la química submicroscòpica al seu alumnat.

El lloc web “Visualitzacions en química” de la Universitat de València, elaborada pel professor Lahuerta, ens pot ajudar a que l’alumnat visualitze els models submicroscòpics en sistemes químics. En aquesta web hi ha moltes animacions i visualitzacions 3D llestes per ser usades pel professorat.

A tall d’exemple, presentem el tema Canvis d’Estat, per a segon curs d’ESO, en el qual es proposen aquests recursos web com a ajuda per a la resolució de qüestionaris, i que podeu utilitzar amb els vostres alumnes si ho considereu convenient.

En el Cefire CTEM, tenim elaborats materials per a altres temes com el “Enllaç Químic” per a 3r ESO i  “L’Enllaç Covalent” per Química de 2n Batxillerat. Aquests temes els tenim en format de curs de Moodle, de manera que qui necessite incloure’ls en els seus cursos en Aules (Aules és Moodle) ens els pot demanar i els facilitarem. El nostre correu de contacte és ctem.fiq@gva.es

Recurs:

https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/Visualitzacions-en-química.pdf

Visualització del recurs:

Visualitzacions en química