Aula virtual de Física per a treballar telemàticament: Caiguda lliure

Aquest recurs didàctic consisteix en una seqüència didàctica pensada per a Física i Química de 4t d’ESO o 1r de Batxillerat.
Seguint una orientació d’indagació guiada, es treballen continguts relacionats amb el tema de la cinemàtica del punt, en concret amb el moviment vertical dels cossos “Caiguda lliure”.
En aquestes activitats s’utilitza l’aplicació (applet) caiguda lliure.jar disponible a la pàgina web Fislab.net (pestanya Simulacions) del professor Octavi Casellas http://www.fislab.net/.

Els materials han estat dissenyats per tal de facilitar el seu ús de forma telemàtica, esperem que us agraden i us siguen útils Si teniu interès, des del Cefire CTEM us podem ajudar a dissenyar materials semblants per als vostres alumnes.

Recurs:

https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/Aula-virtual-de-Física-per-a-treballar-telemàticament_Caiguda-lliure.pdf

Vista prèvia del recurs:

Aula virtual de Física per a treballar telemàticament_Caiguda lliure