Projectes Interdisciplinaris CTEM

Títol: PROJECTES INTERDISCIPLINARIS CTEM

Descripción: Deu projectes interdisciplinaris CTEM que es troben perfectament documentats i que hem recopilat per a vosaltres.

Nivell : ESO

Àrea : interdisciplinar

https://portal.edu.gva.es/cefireambitctm/wp-content/uploads/sites/207/2020/04/SELECCIÓ-PROJECTES-INTERDISCIPLINARS-STEM-VALÈNCIA.pdf