En marxa el programa Enganxatic

enganxatic_FP_val

El CIDA posa en marxa el programa Enganxatic per al professorat d’FP i EAE. Es tracta d’un programa de formació en digitalització per a totes les famílies professionals, a desenvolupar en el mes de juny. Més informació a la web d’Enganxatic. Podeu veure també el vídeo promocional. https://portal.edu.gva.es/cida/wp-content/uploads/sites/750/2021/05/FP-digitalitzacio-valencia.mp4

Curs Literatura i Educació des del Foment Lector

Els objectius d’aquest curs són: Fomentar l’hàbit de la lectura. Promoure el plaer per la lectura. Compartir i difondre obres de literatura infantil i juvenil. Compartir experiències educatives d’éxit per fomentar la lectura a l’aula. Compartir propostes per incloure als programes de foment de la lectura dels centres educatius. Fem vídeoconferències, amb la plataforma de … Read more

COEDUCA. Formació per a la Igualtat i la Convivència. CIC II

COEDUCA. Formació per a la Igualtat i la Convivència. CIC II consta de 15h presencials via Webex distribuïdes en 5 sessions i 15h de treball en la plataforma Moodle. Els objectius primordials del curs són impulsar, avaluar i millorar el Pla d’Igualtat i Convivència (PIC) i compartir bones pràctiques. Les sessions Webex s’organitzaran en dues … Read more

CURS ESPECIALITZACIÓ. EXPERT EN SISTEMES DE FABRICACIÓ INTEL·LIGENT

Et formaràs com a professional amb competències en les tecnologies més avançades, que donen resposta a la implantació de les mateixes en els processos productius existents i amb atenció als aspectes de seguretat. CONTINGUT: 1. Processos productius intel·ligents. 2. Metrologia i instrumentació intel·ligent. 3. Entorns connectats a xarxa i Internet de les coses. 4. Virtualització … Read more

Obrim l’aula a Europa amb e-Twinning

Conèixer la relació entre e-Twinning i l’Aprenentatge Basat en Projectes (ABP), en la resolució de problemes i l’aprenentatge col·laboratiu.

Aprendre a utilitzar la plataforma d’e-Twinning Live com a xarxa social entre docents i les seues possibilitats a nivell de desenvolupament professional.

Saber gestionar la recerca de socis i el treball per a la realització d’un projecte e-Twinning.

Conéixer i gestionar el Twinspace com a espai de treball entre docents.

http://cefire.edu.gva.es/sfp/index.php?seccion=edicion&id=8584502

S’ajornen, fins a nova comunicació, totes les accions formatives de caràcter presencial organitzades pels CEFIRE

Seguint instrucccions del subdirector general de formació del professorat, s’adjunta el comunicat del SAEFP on posa el següent: La situació generada per l’expansió del coronavirus COVID-19 està suposant l’adopció de mesures de contenció extraordinàries per part de les autoritats de salut pública (Ministeri de Sanitat i Conselleries de Sanitat de les comunitats autònomes). Una d’aquestes … Read more