II Jornades d’intercanvi d’experiencies en FPCloud

El passat 14 de maig es va realitzar en CIPFP Batoi, un intercanvi d’experiencies relacionades amb el núvol, fent un anàlisi i reflexió de les diferents tecnologies que podem treballar amb l’alumnat i amb una mirada cap als Skills amb el següent programa i ponents:

09:00-09:15 Presentació jornades
09:15-09:30 Competicions FP Skills. Noelia Ángel
09:30-09:45 Programa FPCloud Conselleria. David Montalvà
09:45-10:30 Plataforma AWS Academy i Grup de treball. Jorge López
11:00-12:00 Màquines virtuals EC2. Roberto Bernabéu
13:00-14:00 Sockets a AWS. David Martínez
15:00-16:00 Accés a BBDD en AWS. Toni Santos
16:00-17:00 Monitorització d’instàncies. José Marzà
17:00-18:00 Alexa Skill amb funcions Lambda. Lorenzo González

La jornada va tindre molt bona acollida i els participants van participar activament.