Servicios

 • Consulta en la sala de lectura
 • Préstec:
  • Per a accedir a este servici és necessari identificar-se amb el DNI i omplir la fitxa d’usuari
  • Es presten un màxim de 3 documents durant un període de 15 dies prorogables (15 dies més)
  • Queden exemptes de préstec les obres de referència i els últims números de les revistes
 • Servici d’Informació Bibliogràfica i de Referència:
  • Informació sobre el fons documental del Cefire d’Alacant i la resta de Cefires
  • Difusió Selectiva de la Informació
  • Busques bibliogràfiques
  • Productes documentals: dossiers temàtics, catàlegs, butlletí de sumaris de revistes,…
  • Assessorament per a l’organització de les Biblioteques Escolars.
 • Altres:
  • Exposició de les novetats en la sala de lectura
  • Reprografia
  • Terminal amb lector de disc compacte
  • Ordinador amb accés a internet