Aneu a la barra d'eines

Centres d’Educació Especial com a Centres de Recursos

La RESOLUCIÓ de 31 juliol de 2020, regula, amb caràcter experimental, l’organització dels centres específics d’Educació Especial com a centres de recursos. L’objecte d’aquesta és facilitar assessorament i recolzament als centres ordinaris públics d’ensenyaments no universitaris en els processos de transformació cap a la inclusió i en la resposta educativa a l’alumnat amb necessitats educactives … Read more