PAF

Pla Anual de Formació del Professorat

El programa d’activitats formatives del centre és una eina per a donar resposta a les necessitats que els centres educatius detecten autònomament en el marc dels seus plans d’actuació per a la millora (PAM), a fi de millorar la pràctica educativa, tant des de les seues pròpies propostes com des de les propostes realitzades des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Formació en centres mitjançant la convocatòria de Projectes de Formació en Centres (PFC), Grups de Treball (GT) i Seminaris (S)

Mitjançant el programa experimental "Centres de recursos", els centres d'Educació Especial esdevenen serveis d'assessorament i suport als centres ordinaris en la resposta educativa a l'alumnat amb trastorn de l'espectre autista, discapacitat motriu, auditiva i intel·lectual i trastorns greus de la conducta.