KIT HÍBRID D’EDUCACIÓ INCLUSIVA

El Kit híbrid d’educació inclusiva consisteix en un itinerari de 5 tallers, dels quals pots triar tots els que t’interessen.

Es pretén mostrar-vos pràctiques i metodologies actuals que permetran una atenció educativa inclusiva a les aules.

Cada taller consta de 8 hores, les quals es realitzaran a través de 2 sessions: una mitjançant la plataforma webex i l’altra de manera presencial, al CEFIRE d’Alacant (Ciutat de la Llum).

La realització d’un dels mòduls no obliga la realització dels altres.

A mesura que s’acoste la data de realització de cada mòdul, aproximadament dos mesos abans del seu inici, es publicaran a la pàgina web del nostre cefire perquè vos pugueu inscriure. Esteu atentes i atents a les novetats!

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb l’assessoria d’educació inclusiva (Núria Fuentes).

Enllaços per a la inscripció:

  1. DUA
  2. CODOCÈNCIA i METODOLOGIES ACTIVES
  3. APRENENTATGE COOPERATIU
  4. ENSENYANÇA MULTINIVELL
  5. AVALUACIÓ AUTÈNTICA