ORGANITZACIÓ DE LES TASQUES DE L’ALUMNAT AMB TEA A L’AULA

Al llarg del mes de gener i febrer es durà a terme una formació sobre com estructurar les tasques de l’alumnat amb TEA dins de les aules via webex. Aquest formació és eminentment pràctica, orientada al disseny dels espais i  materials.