Reproducció i edició gràfica en Risografia

Curs presencial. 20 h Objectius Conéixer la tècnica de la risografía i l’ús de la duplicadora Risograph. Aprendre a gestionar arxius i processos de treball de la Riso. Realitzar una publicació divulgativa des de la EASD Alcoi amb les àmplies possibilitats de la impressió Risograph en disciplines visuals i contemporànies relacionades amb el disseny. Inscripció … Read more

IA, IA, OH!! Generació d’imatges amb Midjourney

Curs presencial. 20 h  Objectius: Introduir els conceptes fonamentals d’intel·ligència artificial generativa. Conéixer la plataforma Midjourney. Facilitar la comprensió dels principis ètics i legals relacionats amb l’ús de IA generativa. Fomentar l’experimentació i la creativitat entre els professors per a integrar la IA generativa en les seues pràctiques docents i projectes educatius. Inscripció ací

Fotografia experimental: propostes creatives. Edició 2024

Curs presencial. 21 h  Objectius: Investigar sobre materials orgànics que intervenen en algunes tècniques fotogràfiques. Ampliar el concepte de fotografia i la seua hibridació amb altres processos Experimentar amb tècniques gràfiques i fotogràfiques. Estimular la creativitat, la capacitat estètica i el treball col·laboratiu. Inscripció ací

Intel·ligència Artificial. Noves Eines

Curs presencial. 20 h Objectius 1. Introduir els models d’intel·ligència artificial de text i imatge. 2. Aplicar tant a l’aula com en el disseny de rúbriques, programacions, guies didàctiques i activitats del professorat. 3. Identificar textos i imatges realitzades amb IA. 4 Comprendre les possibles aplicacions en l’àmbit educatiu i de disseny. 5. Usar de … Read more