Disseny d’intervencions educatives i col·laboratives per a la promoció d’estils de vida actius des de la classe d’educació física

Curs semipresencial de 30 h. Octubre i novembre de 2022

Inscripcions clica ací

CALENDARI I HORARIS (sessiones presencials en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València):

El curs inclou també tasques en la plataforma AULES.

19/10/2022 – 17:00 a 20:00
26/10/2022 – 17:00 a 20:00
02/11/2022 – 17:00 a 20:00
09/11/2022 – 17:00 a 20:00
16/11/2022 – 17:00 a 20:00
23/11/2022 – 17:00 a 20:00

OBJECTIUS //

 • Ajudar al personal docent a dissenyar i dur a terme programes d’intervenció per a la promoció d’estils de vida actius des de la classe d’educació física.
 • Conèixer i reflexionar al voltant de les accions docents que es duen a terme a les classes d’educació física per a treballar els continguts relacionats amb la promoció d’estils de vida actius.
 • Conèixer les experiències i els diferents contextos d’acció del personal docent que facilitarien la posada en pràctica d’intervencions educatives per a la promoció d’estils de vida actius.
 • Explicar i practicar una proposta d’intervenció col·laborativa mitjançant l’ús de diversos plantejaments metodològics (aprenentatge cooperatiu, model pedagògics d’educació física per a la salut, aprenentatge basat el problemes, aprenentatge dialògic o aprenentatge servei), que estimulen la participació de l’alumnat.
 • Ajudar al professorat a dissenyar propostes de treball i materials curriculars que els proporcionen la suficient autonomia per a facilitar la sostenibilitat en el temps dels programes d’intervenció.

CONTINGUTS //

 • Mòdul 1. Concepte de salut basat en el Positive Health i el model de determinants de la salut com a model socioecològic per a la intervenció.
 • Mòdul 2. Model pedagògic d’Educació Física relacionada amb la salut (EFrS). Disseny de programes d’AF i salut en la classe d’educació física.
 • Mòdul 3. Estratègies per a desenvolupar el rol de facilitador en la intervenció: Estratègies motivacionals per a la promoció d’estils de vida actius.
 • Mòdul 4. El métode Triple Y (SIM & Photovoice) com a estratègias per al mapeig i mobilització d’actius de salut.
 • Mòdul 5. Disseny de propostes d’intervenció i materials curriculars adaptats als diferents contextos docents.

EQUIP DE PONENTS //

 • Jorge Lizandra
 • Carme Peiró
 • Roberto Férriz
 • Alexandra Valencia