Escènica, teatre a l’aula

Informació i inscripcions ACÍ!

PRESENTACIÓ DE L’ACTIVITAT 

El cefire AE proposa una formació amb un nou format de taller d’introducció de les arts  escèniques a l’aula destinat al professorat actiu de les etapes d’infantil, primària, secundària, i  batxillerat, desenvolupat en un format de taller de 3 hores de periodicitat mensual que s’estén al llarg  de tot el curs 21/22. 

Aquest format permetrà que els participants tinguen la possibilitat de posar en pràctica activitats i  conceptes treballats al taller amb els propis alumnes i retroalimentar de forma col·laborativa en les  sessions progressives. 

La col·laboració amb la UJI esdevé una oportunitat òptima en aquest  cas per fer pilotatge del format en un espai idoni com és les pròpies instal·lacions de l’Aula de Teatre  Carles Pons i amb una de les seues professores, Cesca Salazar

Hem triat els divendres de 17:30 a 20h com dia i hora del taller per tal d'incloure en algunes sessions l'assistència col·lectiva a un dels espectacles de la programació del Paranimf de la Universitat Jaume I

Les dates previstes són:

Primer trimestre:

29/10/2021 - 17:30 a 20:00
12/11/2021 - 17:30 a 20:00
10/12/2021 - 17:30 a 20:00

Segon trimestre ( pendents de confirmació)

14/01/2022 - 17:30 a 20:00
18/02/2022 - 17:30 a 20:00
11/03/2022 - 17:30 a 20:00

Tercer trimestre (pendents de confirmació)

08/04/2022 - 17:30 a 20:00
27/05/2022 - 17:30 a 20:00
10/06/2022 - 17:30 a 20:00

OBJECTIUS ESPECÍFICS

1 Iniciar-se en el món del teatre.

2 Donar a conèixer les eines bàsiques del teatre: creativitat corporal, tècniques vocals, composició i interpretació de personatges, treball textual, espai escènic, posada en escena.

3 Socialitzar-se a través d'un projecte artístic compartit

4 Participar en la realització d'un muntatge teatral

5 Aplicar els coneixements adquirits al treball de l'aula

CONTINGUTS

Tècniques d'expressió corporal: desinhibició, creativitat, energia, moviment...

Tècniques vocals: la veu escènica.

El joc com a essència del teatre.

Treball actoral: observació, concentració, escolta activa, imaginació, improvisació individual i col·lectiva, construcció de personatges, el cos en l'espai escènic.

Treball textual: lectura, anàlisi i adaptació de textos per a l'escena.

Treball sobre escenes.

Aspectes del muntatge, la producció teatral i la posada en escena.