L’ARTèria: II Congrés Artisticoexpressiu

El II Congrés Artisticoexpressiu l’Artèria estarà dedicat en l’edició 2021 a  analitzar, avaluar l’impacte i reflexionar sobre allò que la pandèmia per la COVID-19 ha provocat en la societat i el que ha evidenciat en el sistema educatiu en general, i en les àrees de l’àmbit artisticoexpressiu en particular. Agafant l’analogia que detona el concepte de distopia, volem posar en valor el paper social i educatiu que els llenguatges artístics i expressius han tingut durant la pandèmia. Conèixer la situació actual de les àrees artisticoexpressives als centres i obrir un debat al voltant de quin lloc haurien de tenir en el sistema educatiu. Compartir experiències docents i recursos vinculats als pràctiques artístiques i a l’expressió física realitzades en temps de pandèmia i reivindicar el seu paper fonamental en l’educació integral del nostre alumnat.