Aneu a la barra d'eines

Propostes de Tallers – XVII Trobada d’intercanvi d’experiències en Educació Física

TERMINI LLIURAMENT FINALITZAT

Els/les ponents que enviareu proposta heu d’haver rebut un mail. En cas contrari, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

Heu d’enviar un e-mail a ae.ef@gva.es i en l’assumpte incloure les paraules “TROBADA EF TALLER”. A més a més:

1- En el cos de missatge escriviu el vostre nom complet, DNI i telèfon de contacte.

2- Adjunteu un arxiu, en format .pdf, amb el següent format “elsmeuscognoms_taller.pdf”. L’esmentat document ha d’incloure:

a) Títol i autor/s (independentment del nombre d’autors se certificarà a un màxim de 5 persones per taller, éssent requisit la seua participació en el taller).

b) Resum del TALLER a presentar (màx. 5 fulls) amb la justificació, objectius i organització de l’activitat.

c) Breu bibliografia/webgrafia citant les fonts consultades. Indiqueu quina llicència Creative Commons tindrà el vostre material.

3- Si per al dia del taller voleu utilitzar algun material ho heu d’especificar per si la universitat no disposa d’ell. Indiqueu també les instal·lacions que necessitareu.