Recursos d’estar per casa. Educació Plastica, Visual i Audiovisuals.

LETREROEPVA

Des de l'àrea d'Arts plàstiques, visuals i audiovisuals ens sembla oportú, donades les noves circumstàncies generades per l'estat d'alarma, continuar oferint recursos didàctics al professorat que puguen activar-se en el context que, inexorablement, envolta actualment a l'alumnat: la casa.
Hem canviat l'aula per la casa, per la qual cosa hem estat investigant sobre com els artistes contemporanis es relacionen amb aquesta i amb els objectes i materials que l'habiten. El recursos que trobareu a continuació estan dividits en: la casa, la cuina, el bany, el saló, el menjador, l'estudi i el dormitori. En cadascun d'ells hi ha obres artístiques que tracen els seus discursos a partir dels elements que conformen aquestos espais domèstics.
La idea és que puguen funcionar com a detonants de propostes didàctiques en les quals explorar els llenguatges de les pràctiques artístiques contemporànies, i la capacitat que tenen per a configurar-se a partir d'allò quotidià. Proposem un acostament, des d'una perspectiva artística, a les diferents estances de la nostra casa. Veurem, també, que els suports i materials de l'art poden ser múltiples i variats, i res tenen a veure, a vegades, amb els que tradicionalment associem a la pràctica artística. Obres fetes amb menjar, gammes cromàtiques amb deixalles, habitacions que ens compten qui i com som, discursos feministes a partir d'utensilis de cuina etc. L'art produeix experiències que desenvolupen la mirada crítica i creen nous espais de reflexió. Poden treballar-se com a projecte i recórrer cadascun dels recursos adequant-los al nivell educatiu corresponent, o bé fer ús d'alguns d'ells, adaptant-los i reelaborant-los per a un projecte o contingut ja iniciat. Finalment, donada la varietat de temàtiques que poden entreveure's en cadascuna de les obres, poden plantejar-se també com a pràctiques interdisciplinars.

És important tindre en compte que són propostes permeables que haurien de poder adaptar-se al context en el que cada docent treballe, és a dir a les circumstàncies i possibles recursos de l'alumnat.

CLICA EN CADASCUNA DE LES ICONES PER A ACCEDIR ALS DIFERENTS RECURSOS: