Com acostar-se a les obres?

titulo visual

Les estratègies de pensament visual són un mètode per a facilitar la conversació al voltant d'obres artístiques, mitjançant l'observació, el descobriment i la construcció de significats.

altavoz

Sovint es confon amb Visual Thinking, Design Thinking o Art Thinking. El Visual Thinking és un relat generat a partir d'imatges (dibuixos). El Design Thinking és un procés de treball mitjançant el qual algunes empreses generen productes i serveis adequats a les necessitats reals dels usuaris. El Art Thinking és una proposta metodològica que permet introduir principis i conceptes d'art contemporani des de qualsevol assignatura (per a conéixer millor aquesta metodologia podeu llegir: Acaso, M. y Megías, C. (2018). Art Thinking. Barcelona: Paidós).)

Tenint en compte que els diferents recursos que proposem parteixen d'una obra artística ens sembla essencial que el professorat proporcione al seu alumnat eines per a poder acostar-se a cadascuna d'elles de manera significativa. Aquest mètode requereix d'una interacció professorat/alumnat, però podem adaptar-lo tenint en compte que aquest contacte no és possible ara (llevat que es realitze per videoconferència).

Aquest mètode es desenvolupa atenent a quatre moments diferents:

(Vídeo en anglés)

1. Presentem la imatge a l'alumnat.

2. Permetem un moment de silenci per a observar l'obra abans de començar la discussió.

3. Formulem aquestes preguntes per motivar i buscar significats:

  • Què veus? Què està passant en aquesta obra? DESCRIPCIÓ/INTERPRETACIÓ
  • Què veus que et fa pensar això? CREACIÓ DE SIGNIFICATS
  • Què més pots dir de l'obra? APROFUNDIMENT

4. Facilita la discussió:

  • Escoltant amb curiositat i atenció
  • Matisant ("aleshores aquesta forma significa...")
  • Parafrasejant ("si t'he entés bé vols dir que...")
  • Enllaçant ("penses com jo que...")
  • Mostrant neutralitat
  • Concloent i donant les gràcies a l'alumnat

A partir de: [P. 167-168] YENAWINE, P. (2013) Visual Thinking Strategies. Harvard Education Press.

El que us proposem és que li envieu a l'alumnat (per correu electrònic, a través del la web del centre o de la plataforma AULES) la imatge de l'obra abans de fer la proposta didàctica explicada en cada recurs. Podeu demanar-los que desenvolupen, per escrit, les preguntes del punt 3: Què veus? Què està passant? Què veus que et fa pensar això? Què més pots dir de l'obra?