Com avaluar les propostes?

L'avaluació és un dels moments del procés d'ensenyament-aprenentatge que més es veu afectat per les falses creences i els mites que existeixen sobre els ensenyaments artístics. Hi ha dues falses creences que resumeixen aquesta problemàtica (Morales, 2001):

1. La creació artística és cosa de genis, i per tant el seu aprenentatge mai satisfà les nostres expectatives.
2. En pertànyer la creació artística a l'àmbit d'allò subjectiu és difícil d'objectivar en continguts o objectius específics.

Per tant, hem de partir de que fem propostes d'aula amb uns objectius prefixats que anul·len el factor subjectiu, ja que aquest va unit a experiències prèvies i a condicionants de tota mena (culturals, emocionals...) i per tant ens impedeix millorar l'aprenentatge de l'alumnat, que és un dels objectius de qualsevol procés d'avaluació.

Pel que fa a les evidències d'aprenentatge, hi ha diversos sistemes, però per a aquests Recursos d'estar per casa, desenvolupats en el context de l'ensenyament a distància, proposem un registre de control basat en el Portafolis, a manera de "Llibre d'artista", una mena de diari que funciona com un quadern de bitàcola de cada projecte i de totes les seues fases:

El portafolios se puede conceptualizar como un contenedor que abarca los registros de la actividad de aprendizaje. Para Gardner (1994) el portafolios consiste en algo más que una recopilación de documentos y un registro de actividades, es el instrumento que posibilita la apreciación de las diferentes relaciones de aprendizaje, comprobar el grado de satisfacción de las expectativas o los errores conceptuales que se dan en el proceso de formación (Morales, 2001).

image