Cafés virtuals de música i arts escèniques

Clica ací per inscriure’t!

REPOSITORI DE MATERIAL

WEBINAR 01 // 25 febrer de 2021            WEBINAR 02 // 25 de març de 2021              WEBINAR 03// 14 d’abril de 2021

María Jesús Camino Rentería                    Antonio Domingo                                           El Pont Flotant

                                                                                                           

Anna Pitarch                                              Sònia Ferrer                                                    L’escola dansa

                                                                                                             

Patricia Guillem                                          Irene Cotaina                                                 Salvador Olmos

                                                                                                             

Elena García Murcia                                   Adela Miñana                                                Alexandre Andrés