Elaboració de xapes

L’etapa de TVA vol agrair al PFQB de Reprografia que ens haja fet una xapa per a cada membre de la mateixa amb el nostre nom i el símbol del nostre centre.

Estes xapes ens serviran per a identificar els nostres objectes personals quan isquem d’excursió o per a qualsevol ocasió.

Moltes gràcies.