BALLANT PEL MON

Us presentem el projecte que hem posat en marxa per a aquest curs 2020-2021 des de l’etapa de TVA. Aquest projecte està orientat a la participació activa de les 4 aules de manera conjunta a través d’una metodologia multinivell. Des de l’etapa considerem que, a través de l’ensenyament multinivell, afavorint l’accés, participació i aprenentatge de tot l’alumnat.

Tractarem de mostrar a l’alumnat la importància de les danses i els balls com a mitjà d’acostament, comunicació i expressió de les diferents societats i cultures. D’aquesta manera, es pretenen desenvolupar els recursos expressius del cos, mitjançant l’exploració de les possibilitats que té el ritme i el moviment per a l’expressió, fomentant la participació i la creativitat en balls i/o danses senzilles. Pensem que és una bona manera de conéixer els costums d’altres països i enriquir-nos amb elles.

Consisteix a treballar els balls típics que podem trobar al voltant del món. Cada mes “viatjarem” a una ciutat per a conéixer, entre altres, els seus costums, monuments, gastronomia, moneda… però sobretot els seus balls i la seua música. Al final del mes, organitzarem una activitat final dedicada al ball típic de la nostra destinació. Tot això embolicats en una ambientació que ens transporte al lloc sense eixir del col·le (abillament típic, música, escenografia…).
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/1.BALL%20DE%20NANOS.pdf
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/2.%20ROCK%20&%20ROLL.pdf
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/3.%20DANZA%20DEL%20VIENTRE.pdf
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/4.%20TANGO.pdf
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/4.%20TANGO.pdf
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/6.%20Bollywood.pdf
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/7.%20SEVILLANAS.pdf
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/8.%20BAILES%20LATINOS.pdf
file:///C:/Users/arhen/AppData/Local/Temp/Temp1_CARTELES.zip/CARTELES/9.%20HAKA.pdf