Proves homologades nivell bàsic d’idiomes A2

1. Requisits per a la matrícula

Per a presentar-se a aquestes proves cal:

  1. Estar matriculat en el CEEDCV en els ensenyaments de Batxillerat o de Formació Professional.
  2. En el termini establit, cal presentar en la secretaria del centre la sol·licitud d'inscripció en les proves degudament emplenada la sol·licitud d'inscripció en les proves degudament emplenada.

 

2. Estructura i continguts de les proves, avaluació i certificació
3. Calendari previst de realització de les proves