Proves d’accés a la universitat PAU (selectivitat)

Les proves de les PAU (EBAU) es realitzaran els dies 7, 8 i 9 de juny de 2022.

Descarrega la "Informació General  Proves d’Accés a la Universitat (PAU) del Curs 2021-2022"

Pots consultar la informació publicada fins al moment en la següent pàgina web: http://innova.gva.es/va/web/universidad/informacion-pau

1. Requisits per a la matrícula

CAL COMPLIR UNA D'AQUESTES DUES CONDICIONS:

  1. Haver superat els estudis de Batxiller i estar en possessió del títol de Batxiller o haver fet el depòsit del títol.
  2. Haver superat els estudis de Cicles Formatius de Grau Superior i estar en possessió del títol de Tècnic Superior corresponent o haver fet el depòsit del títol.
2. Calendari (2022) per a la matrícula en el CEEDCV
3. Documents necesaris per a la matrícula
4. Altres informacions molt importants