Aneu a la barra d'eines

Admissió i matrícula: cicles formatius

Fes clic en el'apartat que desitges consultar (1, 2, 3 o 4)
1. Llista d'espera

Descripció de les fases de participació en la llista d'espera d'admissió a Cicles Formatius.

El procés de llista d'espera es divideix en dues fases:

1.- Fase I: entre el 6 i el 15 de setembre de 2021

Sols podran accedir-hi les persones interessades que hagen participat en el procediment d'admissió

Els dies 6, 7 i 8 de setembre, les persones interessades a participar hauran d'enviar a l'adreça de correu electrònic listaespera.ciclos@ceedcv.es la següent documentació

  • Sol·licitud de participació identificant clarament el Cicle Formatiu i els noms complets dels mòduls dels quals es desitja matricular. A més, s'ha d'incloure la informació de contacte.
  • En cas de no haver entregat la documentació del procés d'admissió en el centre, s'haurà d'adjuntar la documentació presentada en el dit procés (sol·licitud, títol, document identificatiu). Par a tal cosa, s'ha d'enviar per correu electrònic la còpia que es posseïsca com a adjunt a la sol·licitud.

Posteriorment, el CEED contactarà amb vosaltres per a iniciar els tràmits de matrícula.

Recordeu que sols es pot enviar la documentació per correu electrònic els dies 6, 7 i 8 de setembre. No s'hi admetran documents per altres mitjans ni en altres dates.

¡¡NOU!! LLISTA DE VACANTS FASE II ací (15/09/2021)

2.- Fase II: entre el 16 de setembre i el 8 d'octubre de 2021.

Hi podrà accedir qualsevol persona interessada que complisca els requisits d'accés

A partir del dia 16 de setembre, les persones interessades a participar-hi hauran d'enviar a l'adreça electrònica listaespera.ciclos@ceedcv.es la següent documentació:

  • Sol·licitud de participació identificant clarament el Cicle Formatiu i els noms complets dels mòduls dels quals es desitja matricular. A més, s'ha d'incloure la informació de contacte.
  • Fotòcopia de la documentació necessària que certifique que es compleixen els requisits d'accés.
    • Títol acadèmic amb nota mitjana.
    • Fotocòpia del DNI, NIE o qualsevol altre document oficial en què figuren les dades personals i la data de naixement de la persona sol·licitant.

Posteriorment, el CEED contactarà amb vosaltres per a iniciar els tràmits de matrícula. En aquesta segona fase, l'adjudicació de places es realitzarà atenent l'ordre de recepció de les sol·licituds i la documentació (correu electrònic), sempre que es complisquen els requisits d'accés.

No s'hi admetran documents per altres mitjans ni en altres dates.

Consulteu les vacants que s'hi oferiran a partir del 17 de setembre.

El 8 d'octubre és l'últim dia per a matricular l'alumnat en els Cicles Formatius de Formació Professional de Grau Superior.

2.CONVALIDACIONS
3. Alumnat sols pendient les FCT/Projecte. Formaltizar matrícula
4. Admissió ALUMNAT NOU- curs 2021-22
5. Admissió ALUMNAT DEL CENTRE amb mòduls pendents